Privacybeleid van Terra-Oss
Terra-Oss is een prive site, die hobbymatig nakweek dieren verkoopt en voedseldieren.

Doeleind:
Uw gegevens worden bewaard i.v.m. bestellingen en overdrachtsverklaringen.
Deze zijn wettelijk en voor een goede gang van zaken nodig.

Cookies:
Wij maken geen gebruik van cookies.

Inzage en Correctie:
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient,
zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld.
Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.
.

Beveiliging:
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken.
En hebben hiervoor een informatiebeveilingsbeleid.
Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens.
Deze zijn extern opgeslagen.

Persoonsgegeven:
Worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.
Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming.
We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen.
En jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen,
tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

__________________________________________________________________

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen,
dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
info@terra-oss.nl
of  Telefonisch:
0612187512 / 0642208461

________________________________________________________________